Foredragsholdere

 

 

Stephen Chen
Melbourne, Australia

Periodontist, BDS, MDSc, PhD, FRACDS

Private practice

Associate Prof., University of Melbourne

President of the ITI

Member of the ITI Board of Directors

ITI fellow

                

 


 

 

Frauke Müller
Geneva, Switzerland

Prosthodontist, Dr. med. dent. habil.

Prof. and Chair, University of Geneva

Chair of the IT Leadership Development Committee

Member of the ITI Board of Directors

ITI fellow

 


 

 

Klaus Gotfredsen
København, Danmark

Professor, odont.dr., lic.odont.

Afdeling for Oral Rehabilitering, Odontologisk Institut, 

Københavns Universitet

ITI fellow

                                          


 

Isidor Flemming
Aarhus, Danmark

Professor, ph.d., dr.odont.

Sektion for Protetik,

Institut for Odontologi og Oral Sundhed,

Aarhus Universitet

ITI fellow

                                             

Eva Lauridsen
København, Danmark

Overtandlæge, Centerleder, ph.d.

Odontologisk Videncenter,

Rigshospitalet

 

 

 

Morten Laursen
Aarhus, Danmark

Specialtandlæge i ortodonti

Privat henvisningspraksis i ortodonti

 

                                                    

Otto Schmitt
Aarhus, Danmark

Tandlæge, afdelingstandlæge

Privat henvisningspraksis i endodonti

Sektion for Tandsygdomslære, 

Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

 

 

Morten Grauballe
København, Danmark

Tandlæge, ph.d.

Privat praksis

ITI fellow

 

Erik Andersen
København, Danmark

Tandlæge

Privat praksis

ITI fellow

 

                                                

Søren  Schou
Aarhus, Danmark

Specialtandlæge i
tand-, mund- og kæbekirurgi,
ph.d., dr.odont.

Privat henvisningspraksis i
oral kirurgi og radiologi

ITI fellow